Lukioon hyväksytyt uudet opiskelijat

Lauttasaaren yhteiskoulun KVL-lukioon on hyväksyt opiskelijat ovat nyt tiedossa.
Opiskelijat, jotka ovat antaneet luvan julkaista nimensä, löytyvät oheisista nimilistoista.

KVL-linjalle hyväksytyt
Yleislinjalle hyväksytyt

Onnea opiskelupaikasta ja tavataan ohjauspäivillä 14.-15.6. tai 18.6.

By |kesäkuu 14, 2018|Yleinen|0 Kommenttia

Oppilaan ohjaaja paikalla kesällä 9. luokkalaisia varten

Opinto-ohjaaja  Mico Siren on koululla antamassa yhteishakuun liittyen jälkiohjausta seuraavasti:
to 14.6. klo 9.00-14.30
pe 15.6. klo 10.00-14.00
ma 18.6. klo 10.00-13.00.

Ota yhteyttä Micoon, jos kaipaat lisää tietoa jostain asiasta: p. 045-77324038.

 

By |kesäkuu 4, 2018|Yleinen|0 Kommenttia

Stipendit

Lukuvuonna 2017-2018 on ollut paljon toimintaa ja tapahtumia, ja lisäksi ahkeraa työskentelyä.

Opiskelustaan on huomioitu stipendein taas lukuisia oppilaita ja opiskelijoita. Kaikki stipendien saajat löytyvät täältä. Onnea kaikille stipendien saajille ja hyvää kesälomaa kaikille!

 

 

By |kesäkuu 4, 2018|Yleinen|0 Kommenttia

Lauttasaaren yhteiskoulun tietosuojaseloste

Lauttasaaren yhteiskoulun tietosuojaseloste

Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste (erit. henkilötietolaki, 523/1999, 10 ja 24 §). (seloste päivitetty 15.05.2018)

Rekisterinpitäjä

Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry (jäljempänä Lauttasaaren yhteiskoulu), Y-tunnus: 0116665-1 Isokaari 19, 00200 Helsinki Puhelin: 09 6841 270 (toimisto)

Rekisteriasioita hoitava henkilö

toimistosihteeri Sarita Hotanen
Puhelin: 09 6841 270 toimisto@lauttasaarenyhteiskoulu.fi

Rekisterin nimi

Lauttasaaren yhteiskoulun toimintaan perustuva henkilörekisteri.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään koulun toimintaan liittyvien asioiden hoitamiseen ja analysointiin, koulun kehittämiseen, suunnittelemiseen ja yhteydenpitoon.

Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton Lauttasaaren yhteiskoulun toiminnan kanssa.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin sisältyy seuraavat tietosuojaselosteet:

Hallinto:
* Henkilöstörekisteri
* Opiskelijatietorekisteri (Primus)
* Kurssipäiväkirjat
* Todistukset
* Stipendit
* Riemuylioppilaat

Opetuksen järjestäminen
* Koulukuvaukset
* Rangaistukset
* Opintomatkat
* Leirikoulut
* TET-sopimukset
* Ainevalintakortit

Opiskeluhuolto:
* Yksilöllisen opiskeluhuollon rekisteri
* Ruoka-aineallergiat

Tiedotus
* Sosiaalisen median tilit (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube)
* Kotisivut
* Vuosikirja

Turvallisuus
* Valvontakameratallenteet
* Turvallisuussuunnitelma

Jokaisesta rekisteristä on erillinen tietosuojaseloste.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään ja päivitetään rekisteröidyltä itseltään tai hänen huoltajaltaan ja tarkoituksenmukaisista viranomaisrekistereistä.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Tietoja voidaan luovuttaa myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla tai tieteellistä tutkimusta varten.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään.

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Suomen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muiden tieto-turvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

 

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset […]

By |toukokuu 24, 2018|Yleinen|0 Kommenttia

Lauttasaaren yhteiskoulu panostaa yrittäjyyteen ja kansainväliseen liiketoimintaosaamiseen

Lauttasaaren yhteiskoulun lukio aloitti kansainvälisen liiketoiminnan lukiona elokuussa 2016. Lukio on kovassa nosteessa, ja suhtaudumme positiivisesti tulevaisuuteen. Lukio on saanut elokuusta 2018 lähtien erityisen koulutustehtävän, jonka lisäksi se ryhtyy hoitamaan valtakunnallista kehittämistehtävää. Molemmat tehtävät painottavat yrittäjyyttä ja kansainvälistä liiketoimintaosaamista. Kehittämistehtävän on saanut vain 11 lukiota koko Suomessa.

Kansainvälisen liiketoiminnan linjan lisäksi lukiossa toimii yleislinja, jonka opiskelijoilla on mahdollisuus valita tiede- ja tekniikkapolku, luovapolku tai oma henkilökohtainen polku. Lukiossa opetetaan erilaisia työelämän taitoja, kuten projekti- ja tiimityötaitoja, vuorovaikutustaitoja ja talouden lukutaitoa.

Lauttasaaren yhteiskoulun perusopetuksessa on ollut vuoden 2017 aikana 387 oppilasta. Oppilasmäärä kasvaa tulevina vuosina. Perusopetuksessa opiskelee oppilaita yleisopetuksessa ja ruotsin kielikylvyssä. Osa yleisopetuksen oppilaista on lahjakkaita uimareita ja muiden lajien urheilijoita, jotka on sijoitettu samalle luokalle. Syksyllä 2017 koulussa aloitti Urhea-yläkoulukokeilussa niin sanottu liikuntaluokka. Kaikki urheilijat valittiin luokille valtakunnallisen soveltuvuuskokeen kautta. Valinnassa otettiin huomioon myös lähikouluperiaate.

Lauttasaaren yhteiskoulussa on ollut vuoden aikana kuusi aktiivista hanketta. Näihin lukeutuvat tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin liittyvä hanke, lukion arvioinnin kehittämistä pilotoiva Viisari-hanke sekä Liikkuva koulu -ohjelma, jonka avulla kannustamme nuoria liikkumaan väli- ja hyppytunneilla pelin keinoin. Teimme myös yhteistyötä Lauttasaaren Liikuntakeskuksen kanssa. Lisäksi koulumme panosti erilaisiin digihankkeisiin, joiden avulla kehitettiin opettajien digiosaamista. Urheilijoille suunnattu monidigihanke yhdisti oppiainesisältöjä vapauttaen urheilijoiden päivästä aikaa lepoon ja palautumiseen.

Koulua remontoitiin vuoden 2017 aikana laajasti. Remontointiin sisältyi liikuntasalisiiven peruskorjaus kokonaisuudessaan. Tämän lisäksi koulun opetus- ja muita tiloja peruskorjattiin ja teknisen työn tilaan rakennettiin toinen kotitalousluokka. Nämä rahoitettiin Helsingin kaupungin koululainalla. Lainaa saatiin 3,1 miljoonaa euroa, josta käytettiin reilut 2,7 miljoonaa euroa. Omalla rahoituksella tehtiin muita korjauksia. Luokkien ilmastointikoneiden uusiminen toteutetaan vuonna 2018.

Helsingin kaupunki on myöntänyt Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry:lle 3,0 miljoonan euron koululainan uuden liikuntahallin rakentamiseksi. Aiemmin kaupunki on myöntänyt koululainaa 2,7 miljoonaa euroa, joten kannatusyhdistyksellä on yhteensä 5,7 miljoonaa euroa koululainaa liikuntatilojen laajentamiseen. Tämän lisäksi ylläpitäjä on […]

By |toukokuu 3, 2018|Yleinen|0 Kommenttia

Kissat musikaali 25. ja 26.4.

Tervetuloa katsomaan!

Esitykset:

Keskiviikkona 25.4. klo 18.00

torstai 26.4. klo 18.00

Käsiohjelma lunastettavissa Lauttasaaren yhteiskoulun aulasta (Isokaari 19) ti 17.4. – ti 24.4. klo 11.15 – 11.50 (á 2 euroa). Käsiohjelman lunastamalla varaat paikkasi katsomossa. Näytelmässä on väliaika, jolloin voit ostaa virvokkeita ja näin tukea koulun oppilaiden toimintaa.”

By |huhtikuu 16, 2018|Yleinen|0 Kommenttia

Koko koulun vanhempainilta 10.4.

Koko koulun vanhempainilta pidetään ti 10.4. kello 17.30 alkaen. 9D on lupautunut myymään kahvia ja pikkusyötävää. Lämpimästi tervetuloa!

Peruskoulun kutsu
Lukion kutsu

By |maaliskuu 29, 2018|Yleinen|0 Kommenttia

Hyväksytyt oppilaat

Oppilaaksiottopäätökset on tehty tulevien 7-luokkalaisten osalta ja ne, jotka ovat antaneet luvan nimensä julkaisuun, löytyvät alla olevista linkeistä. Listalta puuttuvat ulkopaikkakuntalaiset. Kaikille hakijoille lähetetään myös kirje kotiin.

Opiskelupaikkaa voi tiedustella nro: 09 6841270

U-luokkalaiset ja L-luokkalaiset helsinkiläiset, joilla on nimenjulkaisulupa.
Muille luokille tulevat helsinkiläiset, joilla on nimenjulkaisulupa.

 

By |maaliskuu 14, 2018|Yleinen|0 Kommenttia

Lukion vanhempainilta ti 6.2.

Koko lukion vanhempainilta pidetään tiistaina 6.2. klo 18.00.

Vanhempainillan aiheet ja tarkemmat kutsut löytyvät linkeistä:
1-lk: Valintojen teko ja valintoihin sitoutuminen
2-lk: YO-kirjoitukset
Abit: Jatko-opintoihin hakeutuminen

Lämpimästi tervetuloa!

By |tammikuu 11, 2018|Yleinen|0 Kommenttia

Lukion avoimet ovet 25.1.2018

Kansainvälisen liiketoiminnan lukiossa vietetään avoimien ovien päivää 25.1.2018 klo 13.30 (opiskelijoille) ja 18.00 (vanhemmille). Tervetuloa tutustumaan!

By |joulukuu 19, 2017|Yleinen|0 Kommenttia