Kaisli, Oona & Iida, 8k 

Suomeksi: 

Meillä 8 K-kielikylpyluokalla on ruotsintunneilla aiheena suomenruotsalaisuus. Saimme tehtäväksi kierrellä ympäri Lauttasaarta ja käydä haastattelemassa henkilökuntaa eri paikoissa suomenruotsalaisuuten ja ruotsinkielen puhumiseen liittyen. Hajaannuimme pieniin ryhmiin, ja lähdimme suorittamaan tehtävää. 

Kävimme Pyrkällä, kauppakeskus Lauttiksessa, Mutteri-kahvilassa ja Kasinonrannalla haastattelemassa henkilöitä siitä, miten suomenruotsalaisuus näkyy Lauttasaaressa. Koetimme kuunnella, puhutaanko esimerkiksi Lauttiksessa ruotsia.  

Monissa paikoissa kuten Mutteri-kahvilassa ja kasinonrannalla sanottiin, että ruotsin kielen puhumisen taito auttaa sinua työpaikan hakemisessa, mutta kielen osaaminen ei ole pakollista.  

Pyrkällä henkilökunta ei osannut puhua ruotsia ollenkaan, kun taas Mutteri-kahvilassa työntekijät puhuivat sujuvaa ruotsinkieltä. 

Kyselimme myös, että kuinka paljon ruotsinkielisiä asiakkaita näissä paikoissa käy, ja vastaus oli että noin 20% asiakkaista puhuvat ruotsia/ovat suomenruotsalaisia/ruotsalaisia. 

Tehtävämme osoitti että, suomenruotsalaisuus ei juurikaan näy Lauttasaaressa, vaikka alueella asuu suomenruotsalaisia. Paikoissa, joissa vierailimme ei juurikaan osattu ruotsia. Suomenruotsalaisuus näkyy kuitenkin siten, että Lauttasaaressa on ruotsinkielinen ala-aste ja kirkko. Samoin katukylteissä katujen nimet ovat sekä suomeksi että ruotsiksi. 

 Svenska: 

På svensklektionerna på 8 K-språkbadsklassen har vi haft finlandssvenskhet som tema. Vi fick en uppgift att gå omkring på Drumsö och intervjua personal i olika platser om finlandssvenskhet och svenska språket. Eleverna delades i små grupper och sen började vi utföra uppgifter. 

Vi gick till Pyrkkä, Lauttis, Mutter-kaféet, skolor, biblioteket och Kasinostranden för att intervjua personer om hur finlandssvenskheten syns på Drumsö. Vi försökte lyssna till exempel på Lauttis om vi hör svenska. 

I många platser till exempel på Mutter-kaféet och på Kasinostranden sade man att om du kan tala svenska hjälper det när du söker jobb men för att kunna svenska är inte obligatoriskt. 

På Pyrkkä kunde personalen inte tala svenska alls, men på Mutter-kaféet kunde alla tala flytande svenska. 

Vi frågade också hur mycket svenskspråkiga kunder de här platserna besöktes. Svaret var att ca 20% av kunder talar svenska som modersmål.  

Vårt uppgift visade att finlandssvenskheten tyvärr inte syns mycket på Drumsö trots att det bor en  mängd finlandssvenskar på det här området. Man hör inte mycket svenska på gatorna och i största delen av platser där vi besökte pratade personalen inte alls svenska.  Finlandssvenskheten syns i alla fall på området så att alla gatuskyltar finns på svenska samt det finns en svensk kyrka och skola på Drumsö.