KVL-linjan 1.-luokkalaiset Elias Salminen ja Aarni Parkkari kirjoittavat:

Kuvassa Elias ja Svetti Algol-yrityksen tj Alexander Bargum.

KVL03-kurssi toteutettiin Algol-yritykseen tutustumisen, Turun kauppakorkeakoulun ensimmäisen vuoden opiskelijoiden laatiman kirjan avulla, lukuisten luentojen, excujen ja projektien parissa. Kurssin tavoitteena oli perehtyä kansainväliseen liiketoimintaan ja löytää esim. syitä sille, miksi yritys saattaa laajentua, tai jättää laajentamatta toimintaansa kansainväliseksi. Keskeisimmät teemat kurssilla oli kestävä kehitys kansainvälisessä liiketoiminnassa ja kulttuurituntemuksen tärkeys, josta Elina Peltonen Turun kauppakorkeakoulusta tuli pitämään luennon. Luennolla käytiin läpi erityisesti kansainvälistymisen etuja, tietenkin myös kansainvälistymisen uhat ja huonot puolet huomioiden.

Kurssilla tehtiin myös yritysvierailu perheyritys Algolille,  vuodesta 1894 asti kansainvälisessä kaupassa toiminut monialakonserniin, joka tuo maahan sekä myy tuotteita teollisuudelle ja
terveydenhuoltosektorille. Linjalaiset saivat kuulla yrityksen nykyisen  toimitusjohtajan Alexander Bargumin pitämän luennon ja saivat esittää omia kysymyksiä hänelle. Luennolla kuultiin paljon
yrityksen historiasta, mutta myös sen toiminnasta kansainvälisillä markkinoilla, sekä yrityksen arvoista. Lisäksi Algolin yritysvierailulla tutustuttiin heidän näkemyksiin ja tapoihin kansainvälistä
liiketoimintaa koskien sekä saatiin tietää Algolin menestymisen salaisuus, jonka mukaan kansainvälisessä liiketoiminnassa pyritään olemaan varovaisia, jolloin ei tehdä yli-investointeja tai harkitsemattomia päätöksiä.

Kouluumme tuli Jungle juice baarin perustaja Noora Fagerström pitämään luennon, jossa hän kertoi oman tarinansa, miten hän päätyi
yrittäjäksi ja luomaan kansainvälisen yrityksen. Luennolla korostettiin yrittäjyyden tärkeyttä henkilökohtaisessa ja ammatillisessa elämässä.

Kurssilla käytiin myös läpi kansainvälisen liiketoiminnan historiaa aina antiikin ajoista nykypäivään asti, mistä nousikin merkittävästi  esille se, että kuinka kaukainenkin historia vaikuttaa edelleen useisiin päätöksiin tai tapoihin yrityksissä ja valtioissa. Kurssin aikana oli mahdollisuus päästä Vuosaaren satamassa järjestettävälle exculle, jossa esiteltiin sataman toimintaa. Excun jälkeen tunnilla katsottiin dokumentti juuri sataman ja rahtilaivojen eettisyydestä, jossa linkitettiin ja nähtiin exculla opitut asiat toisesta näkökulmasta.

Kokonaisuudessa kurssiin oli tiivistetty koko kansainvälinen liiketoiminta, ja sitä käsiteltiin useista eri näkökulmista. Itse kurssi antoi hyvät lähtövalmiudet nähdä kansainvälinen liiketoiminta hyödyllisenä, huomioiden kuitenkin siitä aiheutuvat uhat ja mahdollisuudet. Kurssin päätteeksi luokassa jaetut pienryhmät tekivät lyhyen videoesitelmän valitsemastaan
yrityksestä. Videoita varten haastateltiin  aiheeseen liittyviä henkilöitä mm. finanssialan asiantuntijoita.

Rosa avasi tilaisuuden.