Oppiaineet

Yhteiset aineet

 •  BI biologia
 •  FY fysiikka
 •  ENA englanti, A-kieli
 •  ET elämänkatsomustieto
 •  GE maantieto
 •  HI historia
 •  KE kemia
 •  KO kotitalous (7. lk)
 •  KU kuvataide (7. lk)
 •  KS käsityö (7. lk)
 •  LP liikunta, pojat
 •  LT liikunta, tytöt
 •  MA matematiikka

Lukujärjestyksessä näkyvä koodi muodostuu seuraavasti:
Ainekoodi + kurssinumero + ryhmä. Peruskoulun koodien alussa on kirjain y.
Esimerkkejä:
yKE1.5 kemian 1. kurssin 5. ryhmä
yENA2.3 A-englannin 2. kurssin 3. ryhmä

Valinnaisaineet

Taito- ja taideaineiden valinnaiset

 • KS käsityö
 • LI liikunta
 • KU kuvataide
 • KO kotitalous
 • MU musiikki
 • Liikunta U-luokille (koulun sisäinen painotus)

Valinnaiset kurssit

 •  Ekonomia
 •  ICT
 •  Artisti
 •  Kotitalous
 •  Urheilu ja hyvinvointi
 •  Muotoilu
 • CSI
 • I´m Pro
 • Elämän taidot
 • Stagelle
 • B2-kielet (RAB/SAB/IAB/VEB)
 • U-luokkien liikunta

 

Valinnaisaineiden opettajat esittelevät aineitaan oppilaille oppitunneilla.
Valinnat tehdään sähköisesti Wilmassa. Ohjeet siihen tulevat Wilman kautta.

Oppilaanohjauksen tavoitteena on auttaa oppilasta löytämään toisen asteen jatko-opiskelupaikka. Ohjaukseen kuuluu
1) ohjauskeskustelut, 2) oppitunnit, 3) työelämään tutustuminen eli TET ja 4) ainevalinnat.

Tavoitteena on myös että oppilas pystyy opiskelemaan täysipainoisesti ja kehittämään opiskelutaitojaan löytämällä yksilölliset oppimisen tavat ja omat vahvuudet.  Myös erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden ohjaus kuuluu oppilaanohjaajan työtehtäviin. Oppilaanohjausta on 7. luokalla yksi kurssi, 8. luokalla kolme kurssia ja 9. luokalla kolme kurssia.

Oppilaanohjaukseen 7. luokalla kuuluu muun muassa opiskelutekniikan kehittämistä, itsetuntemusta, työelämään tutustumista keittiössä ja kahden päivän työelämään tutustuminen eli TET koulun ulkopuolella. 7. luokalta lähtien aina 9. luokkaan asti ajatuksena on pohtia, mihin pyrin toisen asteen jatko-opintoihin.

Oppilaanohjaukseen 8. luokalla kuuluu tutustuminen Suomen koulutusjärjestelmään, lukioon, erityisesti ammatillisiin koulutusaloihin, perustutkintoihin ja kaksoistutkintoihin. Oppilaat pohtivat oppilaan ohjaajan kanssa toisen asteen jatko-opiskelupaikkaa ja samalla omaa urapolkuaan. Työelämään tutustuminen eli TET on viikon mittainen.

Oppilaanohjauksen tärkeänä asiana on 9. luokalla yhteishaku; yhteishaussa haetaan keväällä. Ohjaukseen kuuluu ohjauskeskustelut, ryhmäohjaus, oppitunnit, avoimet ovet ja työelämään tutustuminen eli TET, joka on viikon mittainen. Ohjauksen tavoitteena on auttaa oppilasta ja koteja löytämään hyvä oma jatko-opiskelupaikka.

Ohjausta annetaan yksilöohjauskeskusteluina tai ryhmäohjauskeskusteluina. Yksilöohjauskeskustelussa painopiste on oppilaan henkilökohtaisessa jatko-opintojen suunnittelussa ja ryhmäohjauskeskusteluissa ryhmä käsittelee samaa aihetta antaen kollektiivista tietoa ryhmäohjauksen teemasta.

Oppilaanohjaaja auttaa aina jatko-opintoihin liittyvissä kysymyksissä. On tärkeää, että kotona huoltajat tukevat lasta opinnoissa ja jatko-opintojen suunnittelussa. Jos jatko-opiskelupaikan löytäminen tuntuu vaikealta, opo on aina valmis antamaan vinkkejä ja osallistumaan vaikka koko perheen yhteiseen palaveriin, jossa eri mahdollisuuksia voidaan yhdessä pohtia.

Jatko-opintoihin ohjaamisessa jaetaan toisen asteen opintoja käsittelevää aineistoa ja tutustutaan siihen.  Lisäksi perehdytään eri aloihin oppitunneilla, avoimissa ovissa ja Internetissä. Tärkeimmät toisen asteen hakuoppaat esitellään opintojen ohjauksen tunneilla.

Hyödyllisiä osoitteita toisen asteen jatko-opintojen suunnittelun tueksi:
www.opintopolku.fi
www.kunkoululoppuu.fi
www.opiskelijaksi.net
www.ammattinetti.fi
www.ammatillinenkoulutus.com
www.oph.fi
www.kirjastot.fi
www.ysinjalkeen.fi