Italialainen kieltenopettaja Manuela Bortolotti vietti kaksi viikkoa Lykissä. Näin hän kirjoittaa kokemuksestaan. Käännös Heikki Kotilaisen.

 

 

Hyvää päivää kaikille. Olen Manuela ja olen italian kielen opettaja italialaisessa toisen asteen oppilaitoksessa [Pohjois-Italiassa Bressanonessa. Kaupunki on saksaksi Brixen, sillä siellä suurin osa puhuu äidinkielenään saksaa.] Jokin aika sitten, tarkalleen ottaen syyskuun alussa, minulla oli oli onnekas ja miellyttävä tilaisuus viettää kaksi viikkoa koulussanne jutellen opettajienne kanssa, osallistuen oppitunneille tai vain uteliaasti ympärilleni katsellen… ja se oli todella unohtumaton kokemus ja hyvin hyödyllinen ammatilliselle kehittymiselleni.

Buongiorno a tutti, mi chiamo Manuela e sono un’insegnante di scuola superiore italiana. Qualche tempo fa, esattamente le prime due settimane di settembre, ho avuto la fortuna e il piacere di trascorrere un po’ di tempo nella vostra scuola, chiacchierando con i vostri insegnanti, partecipando alle lezioni, o semplicemente curiosando in giro…è stata davvero un’esperienza indimenticabile e molto utile per la mia crescita professionale.

Erot suomalaisen ja italialaisen koulun välillä eivät ole vähäisiä, ja mahdollisuus tutustua koulujärjestelmäänne sisältä päin sai minut ajattelemaan tarkkaan, mitä opettaminen tarkoittaa.

Non sono poche le differenze tra la scuola finlandese e quella italiana, e poter conoscere dall’interno il vostro sistema educativo mi ha fatto molto riflettere su cosa significhi insegnare.

Heti alusta alkaen minuun teki vaikutuksen rento ilmapiiri, joka oli vallalla koko koulussa, opettajainhuoneesta opetustiloihin.

Fin da subito sono rimasta colpita dall’atmosfera rilassata che regnava in tutta la scuola, dall’aula insegnanti alle classi dove si svolgevano le lezioni.

Hämmästyin huomatessani, että on suomalaisia, jotka ovat kiinnostuneita italian opiskelemisesta, ja ylipäätään kiinnostuksestanne vieraita kieliä kohtaan. Pidin siitä, että koulun yleisissä tiloissa nuoret elivät ja tapasivat toisiaan, koska meidän kouluissamme sellaista tapahtuu harvoin. Itsea asiassa oppitunnit lakkaavat joka päivä 7.50 ja päättyvät 13.10 (paitsi kerran viikossa, jolloin on myös iltapäivätunteja), hyppytunteja ei ole ja kaikki juoksevat koteihinsa heti oppituntien päätyttyä.

Mi ha stupito scoprire che esistano finlandesi interessati a studiare la lingua italiana, ed in generale il vostro interesse per le lingue straniere.

Mi è piaciuto vedere gli spazi comuni della scuola vissuti dai ragazzi e usati come luoghi d’incontro, visto che nelle nostre scuole ciò succede raramente. Le lezioni infatti iniziano tutti i giorni alle 7.50 e terminano alle 13.10 (tranne una volta a settimana quando si ha lezione di pomeriggio), non ci sono ore libere e appena finita la scuola tutti corrono a casa.

Opettajanne valloittivat minut avaten äärimmäisen luontevasti luokkien ovet ja sallien minun olla mukana oppitunneilla… mikä olisi aivan käsittämätöntä 98 %:lle italialaiskollegoistani.

Sono stata conquistata dai vostri insegnanti, che con estrema naturalezza mi hanno aperto le porte delle loro classi e mi hanno permesso di assistere alle loro lezioni…cosa a dir poco impensabile per il 98% dei miei colleghi italiani!

Opin käyttämään sivustoja, kuten Kahoot, Quizlet ja Edmodo, joita olen jo ryhtynyt kokeilemaan ja saavuttanut hyviä tuloksia oppilaitteni kanssa.

Ho imparato ad usare siti come Kahoot, Quizlet ed Edmodo, che ho già iniziato a sperimentare ed hanno avuto grande successo tra i miei alunni.

Opin, että suomalaisen kouluvuoden järjestelmä on aivan erilainen kuin italialainen tai muiden eurooplaisten maiden, kuten Saksan tai Itävallan. Meillä oppiaineet on sidottu opiskelijan valitsemaan toisen asteen oppilaitokseen, ja lukujärjestys säilyy samana koko kouluvuoden.

Ho scoperto che l’organizzazione dell’anno scolastico in Finlandia è totalmente diversa da quella italiana o di altri stati europei come la Germania o l’Austria. Da noi le materie da studiare sono collegate al tipo di scuola superiore che si sceglie di frequentare, e l’orario scolastico rimane invariato per un intero anno di scuola.

Ihmettelin, kun koulujärjestelmässänne ei ole suullista kuulustelua ja minua huvitti, kun opiskelijat italian tunnilla eivät edes ymmärtäneet, mistä siinä on kyse… niin outo ajatuskin jonkin sen kaltaisen olemassaolosta heille oli.

Mi sono meravigliata nello scoprire che nel vostro sistema scolastico non esiste l’interrogazione ed è stato divertente notare che gli alunni del corso d’italiano non sono nemmeno riusciti a capire cos’è un’interrogazione…tanto assurda sembra l’idea che qualcosa di simile possa esistere!

Nautin opettaa vähän italiaa niin kaukana omasta maastani todella mukaville, kohteliaille, kiinnostuneille, motivoituneille ja taitaville opiskelijoille.

Mi sono divertita ad insegnare un po’ d’italiano in una realtà così lontana dal mio Paese, a ragazzi molto simpatici, educati, interessati, motivati e talentuosi.

Kaiken kaikkiaan, jokainen Lauttasaaren yhteiskoulussa viettämäni päivä oli arvokas minulle, koska sain oppia niin paljon asioita sekä opettajana että ihmisenä.

Insomma, ogni giorno trascorso alla Lauttasaaren yhteiskoulu è stato prezioso per me, perché mi ha permesso di imparare moltissime cose sia come insegnante che come persona.

Kiitän sydämestäni mahdollisuudesta, jonka soitte minulle, ja jos joku on kiinnostunut, jonain päivänä, olen onnellinen voidessani ottaa jonkun vastaan Italiassa ja korvata ystävällisyytenne ja vieraanvaraisuutenne.

Lämpimästi, Manuela Bortolotti

Vi ringrazio di cuore per l’esperienza che mi avete permesso di fare e se qualcuno lo vorrà, un giorno, sarò ben felice di accoglierlo in Italia ricambiando la vostra gentilezza e la vostra ospitalità.

Con grande affetto, Manuela Bortolotti.

P.S. Jos joku italiankurssien oppilaista tai opiskelijoista etsii kaveria kielivaihtoon, minun oppilaani ovat käytettävissä.

P.S. se qualche alunno del corso d’italiano cerca un partner per un tandem linguistico, sappiate che i miei alunni sono a vostra disposizione!